Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên: Đức tin cộng đoàn

Thái Hà (04.07.2018) – Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi.”Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi.”

ĐỨC TIN CỘNG ĐOÀN

“Đức tin là một hành vi cá nhân, vì đó là sự đáp trả tự do của con người đối với Thiên Chúa, Đấng tự mặc khải. Nhưng đồng thời đó cũng là một hành vi mang tính Giáo Hội, tính chất này được bày tò trong lời tuyên xưng đức tin: ‘Chúng tôi tin’” (x.GLHTCG, sổ 166).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chữa lành cho người bị bại liệt. Tin Mừng cho hay “thấy họ có lòng tin như vậy. Đức Giêsu bảo người bại liệt: ‘Này con, cứ yên tàm, con đã được tha tội rồi. Như thế, nhờ lòng tin của những người này mà Đức Giêsu đà chữa lành bệnh cho anh bại liệt và thứ tha tội lỗi cho anh.
Tha nhân là hồng ân của Thiên Chúa được ban tặng cho chúng tạ. Cộng đoàn là nơi người Kitô hữu cùng sống và thể hiện đức tin cùa mình. Chúng ta có thái độ nào đối với các anh chị em trong cộng đoàn chúng ta đang sống hiện nay?

Cầu nguyện: Xin Chúa luôn hiện diện trong đời sống đạo của mỗi cộng đoàn trong Giáo hội để hướng dẫn và củng cố đức tin, ngõ hầu đức tin đó đứng vững trong ngày sau hết. Amen

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.