Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên: Hãy vững tin, tội con được tha rồi.

Thái Hà (30.06.2022) – Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! ” Có mấy Kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà! ” Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. (Mt 9,1-8)

Trong trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đẵ mặc khải cho ta biết Người là ai và việc Người chữa lành người bất toại là Người biểu hiện quyền năng Thiên Chúa. Thêm nữa, Chúa Giêsu còn muốn củng cố đức tin cho những kẻ chấp nhận Người. Người bất toại và những kẻ mang anh đến với Cháu Giêsu là những người tin vào Chúa nhưng đức tin của họ vẫn chưa giúp họ khám phá trọn vẹn căn tính của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu chấp nhận lòng tin đó và dùng phép lạ chữa lành người bất toại. Đồng thời, Chúa Giêsu muốn kêu gọi những kẻ tin vào Người tiến xa hơn, không chỉ tin Chúa có quyền trên thể xác, nhưng còn có quyền tha tội và giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi để được ơn cứu độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương ban ơn cho con lớn lên trong đức tin, dù cho có gặp nhiều cản trở. Từ đó, con luôn vững tin và trông cậy vào Chúa hầu nhận ra thân phận con người yếu đuối, thấp hèn của mình mà đến với Chúa qua Bí tích Giải tội để được ơn tha thứ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.