Thứ năm Tuần XIII Thường Niên: Lòng thương xót

Thái Hà (03.07.2019) – Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”. (Mt 9,1-8)

(Ảnh Internet)

Đức Giáo hoàng Phanxicô viết trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng: “Chúa không bao giờ mỏi mệt khi tha thứ cho chúng ta; chỉ có chúng ta mệt mỏi khi kiếm tìm lòng thương xót của Người”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng quyền năng của Người mà cứu chữa người bại liệt. Và hơn nữa, Người còn rộng lòng thương xót mà tha thứ tội lỗi cho anh. Như vậy, Người không chỉ cứu chữa anh về mặt thể xác mà còn cứu chữa anh về mặt linh thiêng, cho anh được hòa nhập với cộng đoàn.

Trong cuộc sống, chắc chắn mỗi người không tránh khỏi tội lỗi hoặc những thiếu sót. Những lúc ấy, chúng ta cần phải giục lòng thống hối ăn năn, và liên lỉ chạy đến van xin lòng thương xót của Chúa. Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sẽ rộng lòng tha thứ cho những ai không ngừng kêu xin Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng kết hiệp với lòng thương xót Chúa để có thể kín múc suối nguồn ân sủng và bình an. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.