Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên: “Tình cho không biếu không”

Thái Hà (12.07.2018) – Đức Giêsu sai các môn đệ đi và chỉ thị rằng: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. (Mt 10,6-15)

Ảnh minh họa (Google)
Tình cho không biếu không
Ân tình ai cũng cho được nhiều
Tình cho không biếu không
Chớ nên mua bán tình yêu
(L’ amour c’ est pour Rien, Lời Việt: Phạm Duy)

Khi nói đến truyền giáo, ít ai hiểu được rằng, tại sao Kitô hữu lại có bổn phận truyền giáo? Tin Mừng hôm nay đã trả lời thắc mắc ấy.

Thật vậy, Đức Giêsu nhắc nhớ các môn đệ về tính “nhưng không” của Tin Mừng: các ông đã được trao tặng vô điều kiện. Các ông được nghe, được hiểu và đón nhận hồng ân Nước Trời. Các ông được như thế chẳng phải các ông tài giỏi, không ngoan hay quyền uy, nhưng hoàng toàn vì tình yêu của Chúa dành cho.

Cũng vậy, được là con cái Chúa không phải nhờ bởi sức riêng, nhưng Tiên vàn chúng ta lãnh nhận an ban. Vì thế, chúng ta cũng có bổn phạn và trách nhiệm mang Chúa đến cho mọi người để tất cả nhân loại đều nhận biết và yêu mến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức bổn phận truyền giáo. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.