Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên: Từ bỏ

Thái Hà (13.07.2023) – Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy”. (Mt 10,6-15)

Ngôn sứ Êlia xuất thân là một nông dân khá giàu có. Ngày kia, khi ông đang cày ruộng với 12 cặp bò thì ngôn sứ Êlia về bắt cặp bò giết làm lễ tế, nấu thịt đãi người nhà để tỏ rõ quyết tâm bước theo thầy.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi thực thi sứ vụ bằng một cuộc sống thanh thoát và bình dị. Đức Giêsu căn dặn các ông phải từ bỏ những tiện nghi trên hành trình rao giảng, nhằm giúp các ông thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất, danh vọng, mà chú tâm đến những giá trị nội tâm. Chính những giá trị nội tâm mới giúp cho các môn đệ mở rộng lòng mình với sứ vụ loan báo Tin Mừng. Lấy Chúa làm chỗ dựa vững chắc trên hành trình thực thi sứ vụ.

Mỗi tín hữu cũng được mời gọi từ bỏ những thứ cản bước đến với Chúa, cản bước đi rao giảng Tin Mừng. Chính Thiên Chúa sẽ ban cho ta những thứ cần thiết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tin tưởng và phó thác vào bàn tay quan phòng của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…