Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên: Tha thứ

Thái Hà (17.08.2017) – Ông Phêrô hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Người đáp: “Thầy không bảo là đến bẩy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,21-19,1)

Ảnh minh họa (Google)

Chân phước Maurice Tornay nói: “Chúng ta phải tha thứ cho nhau vô điều kiện, bởi vì Thiên Chúa nhân lành, luôn thương xót và tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta trước”.

Hôm nay, Đức Giêsu dạy ông Phêrô phải tha thứ cho người khác bảy mươi lần bảy lần. Ở đây, Đức Giêsu không có ý nói ông Phêrô hãy đếm số lần tha thứ: một lần, hai lần,… nhưng điều Đức Giêsu muốn nói là ông phải tha thứ mãi, tha thứ hoài, tha thứ không tính toán, tha thứ tất cả.

Tại sao vậy, bởi vì trong văn hóa Israel, con số 7 tượng trưng cho sự hoàn hảo, thành toàn, nên kiểu nói 70 lần 7 ở đây hàm nghĩa sự viên mãn, tròn đầy. Vì vậy, Đức Giêsu nói tha thứ 70 lần 7 nghĩa là tha thứ hoài, tha thứ tất cả.

Trong cuộc sống hằng ngày, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi sống yêu thương, tha thứ, để thực hành điều Người đã dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một tấm lòng quảng đại, để có thể tha thứ mọi lỗi lầm mà người khác đã xúc phạm đến chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.