Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên: Thứ tha là giải thoát

Thái Hà (11.08.2021) – Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,21-19,1)

Một nhà tâm lý người Mỹ đã nhận đình rằng trên bình diện nhân phẩm, tha thứ là biện pháp tốt nhất cho cả người ta thứ lẫn kẻ được tha thứ, vì sự tha thứ khai mở năng lực tinh thần cho con người và có tác dụng làm cho con người sống khỏe mạnh và vui tươi hơn.

Trong nỗ lực đưa nhân loại đến với đức ái trọn hảo. Đức Giêsu đã dạy con người phải biết tha thứ không ngừng cho nhau qua con số bảy mươi lần bảy, tức là luôn tha thứ.

Sống tha thứ là giải thoát chính chúng ta khỏi những xiềng xích hận thù, đồng thời giúp ta thăng tiến trên con đường tâm linh nhờ bắt chước gương Đức Giêsu, Đấng đã dạy cho chúng ta trong lời kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con tha kẻ có nợ chúng con”. (Lc 6,12)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tha thứ như Chúa đã tha thứ cho cả những người hạnh hạ và sỉ nhục Chúa xưa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…