Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên: Tuyên xưng

Thái Hà (09.08.2018) – Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16, 13-23)

Ảnh minh họa (Google)

Trong tất cả những quan hỏi cung và tra xét rồi dụ dỗ, thánh Phaolô Hạnh (1827-1859) chỉ khẳng định một điều duy nhất: “Tôi là Kitô hữu, không bao giờ tôi chối đạo”. Lần khác, ngài khẳng định: “Tôi sẽ là Kitô hữu cho đến chết”.

Ông Phêrô đã thay mặt cho các môn đệ trả lời câu hỏi của Đức Giêsu, bằng câu trả lời ngắn gọn, “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”, ông đã chứng tỏ niềm xác tín vốn có trong lòng các môn đệ. Các ông tin Chúa là Đấng được loan báo từ trước, là Đấng Mêsia, là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Ông Phêrô đã được Chúa khen là người có phúc.

Hôm nay, Đức Giêsu vẫn tiếp tục hỏi chúng ta: “Các con bảo Thầy là ai?” Chúng ta phải trả lời, chúng ta phải trả lời không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng việc làm, bằng hành động bác ái, yêu thương, để mọi người nhận ra Chúa Kitô là Thiên Chúa, và chúng ta là Kitô hữu đích thực. Chắc chắn, chúng ta cũng được Chúa chúc phúc, và ân thưởng như Người đã ân thưởng cho thánh Phêrô, các thánh Tông đồ và Thánh Phaolô Hạnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô, xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời để tuyên xưng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.