Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên: “Cá tốt thì bỏ vào giỏ”

Thái Hà (28.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy. (Mt 13,47-53)

Cảm giác bị chọn lọc tất nhiên là một kinh nghiệm đáng sợ đối với mỗi người. Chọn lọc khi đi học, chọn lọc khi đi làm, chọn lọc nơi xã hội, chọn lọc nơi gia đình,… Những chọn lọc đều nhằm mục đích chọn lựa điều phù hợp và bỏ qua đi những gì chưa thích hợp. Điều con người quen làm chính là rèn luyện bản thân sao cho phù hợp với những mục tiêu chọn lọc mà mình nhắm đến. Vậy mục tiêu chọn lọc tối hậu của người Công giáo là gì nếu không phải là Nước Trời, để rồi cả cuộc đời là những nỗ lực sống theo những giá trị Tin Mừng hầu xứng hợp với Nước Trời.

Cầu nguyện: Chúa mời gọi con đến một giá trị vĩnh cửu là Nước Trời. Vậy mà nhiều lần trong cuộc sống này, con lại hướng chiều theo những giá trị hư ảo của trần thế. Xin Chúa giúp con có được lòng can đảm để nỗ lực mỗi ngày sống và rèn luyện bản thân sao cho phù hợp với những giá trị Tin Mừng nơi Nước Trời vinh phúc đời đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.