Thứ Năm Tuần XX Thường Niên: Dấu lạ

Thái Hà (18.07.2022) – Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Giona. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon”. (Mt 12,38-42) 

Người Do Thái có thói quen hay đòi dấu lạ hoặc phép mầu từ những người đại diện cho Thiên Chúa. Họ muốn các ngài chứng minh điều các ngài nói bằng một phép lạ mà mắt có thể thấy, tay có thể sờ… bởi lẽ lòng họ kém tin. Chúa Giêsu đã khiển trách và không làm bất cứ dấu lạ nào cho họ được tường. Vì họ thấy nhưng tỏ ra không thấy, biết lại không muốn hiểu những điều đã được kể lại trong quá khứ và xảy ra ở hiện tại như câu chuyện của tiên tri Giôna, câu chuyện nữ hoàng phương Nam và vua Salomôn, cùng bao phép lạ mà họ đã nghe người ta thuật lại về Chúa Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, niềm tin mạnh mẽ vào Chúa sẽ giúp chúng con chiến thắng được những ngờ vực, hoài nghi về sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Hơn nữa, nó giúp chúng con tin tưởng tuyệt đối mà chẳng cần đến một phép lạ nào xảy ra. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con và giúp chúng con biết sống để làm chứng cho niềm tin ấy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.