Thứ Năm Tuần XX Thường Niên: Kẻ được chọn thì ít

Thái Hà (18.08.2022) – Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! “Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” (Mt 22,1-14)

“Những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”. Lời Chúa hôm nay dạy ta phải sống đúng với những giá trị Tin Mừng. Đó có thể là những công việc hằng ngày, mà đôi khi chúng ta xem như bình thường, có khi là lặp đi lặp lại cách nhàm chán. Tuy nhiên, Chúa mời gọi ta phải làm những điều quen thuộc ấy bằng lòng mến, bằng niềm tin cậy vào Thiên Chúa, vì tất cả đều xuất phát từ Ngài. Chúng ta là con cái Thiên Chúa qua Bí tích Rửa Tội, nhưng để được hưởng hạnh phúc Quê Trời, chúng ta cần lắng nghe và sống những gì Chúa truyền dạy, hầu có thể chung hưởng bàn tiệc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết đến với anh em, xóa bỏ mặc cảm, để có thể hòa mình vào dòng người, vào tiệc cưới trong nhà Cha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.