Thứ Năm Tuần XX Thường Niên: Tình thương của Chúa

Thái Hà (19.08.2021) – Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! (Mt 22,1-14)

Thánh Catarina Siena từng than thở và xác tín: “Vì sao Ngài đã dựng con người vưới phẩm giá cao trọng như vậy? Với tình thương vô biên, Ngài đã nhìn ngắm thụ tạo nơi chính mình và say mê nó; vì thương yeu, Ngài cho nó khả năng hưởng phúc vĩnh cửu”.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Thiên Chúa nhân lành luôn yêu thương mời gọ hết thảy mọi người vào dự tiệc Nước Trời, như vụ vua mở tiệc cưới cho hoàng tử mời mọi thực khách đến dự tiệc. Tiếc thay, vì đam mê cuộc sống thế trần, con người chúng ta lại khước từ lời mời gọi của Người.

Thật vậy, Thiên Chúa luôn cho chúng ta sự tự do lựa chọn, nếu chúng ta muốn có hạnh phúc, là nguồn mạch của ơn cứu độ, thì chúng ta hãy năng đến với bàn tiệc Thánh Thể của Chúa mỗi ngày để kín múc sự sống trường sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…