Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên: Sống vâng lời

Thái Hà (02.09.2021) – Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. (Lc 5,1-11)

Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu, khi còn nằm trên giường bệnh, đã vâng lời Sơ bề trên để viết cuốn sách tự thuật là “Một tâm hồn”. Nhờ vào sự vâng lời của chị ấy mà ngày nay chúng ta biết được về cuộc sống và sự thánh thiện của ngài. Quan trọng hơn, nội dung cuốn tự thuật đó chính là giáo huấn về cách nên thánh bằng con đường thơ bé của chị thánh.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Phêrô đã vâng lời Đức Giêsu, ông đã thả lưới. Và kết quả của sự vâng lời ấy là một mẻ đầy cá, cá nhiều đến độ gần rách của lưới. Ông đã không làm theo những kinh nghiệm trong nghề chài lưới của mình, nhưng đã vâng lời Đức Giêsu khi Người chỉ bảo. Vâng lời không phải là hèn nhát, mà là sự tin tưởng, phó thác. Thái độ tín thác vào Chúa của ta thể hiện khi ta biết vâng lời Người qua những người được Thiên Chúa trao phó sứ vụ coi sóc trong Hội Thánh của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, biết bao nhiêu vị thánh đã sống một đời sống vâng lời, xin Chúa giúp chúng con cũng biết sống vâng lời Chúa qua việc vâng lời những người có trách nhiệm trên chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…