Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên: Ân sủng

Thái Hà (10.09.2020) – Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. (Lc 6,27-38)

“Yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình”

Tại phiên tòa ngày 5/11/2003, Gary Ridgway đã thừa nhận sát hại 48 phụ nữ. Ridgway lòng chai dạ đã, mặt lạnh như tiền khi nghe những lời chửi rủa cay nghiệt từ phía người thân nạn nhân. Khi tới lượt, Robert Rule, người đàn ông có con gái bị sát hại, nói rằng: “Anh Ridgway à! Nhiều người ở dây căm thù anh, nhưng tôi thì không như vậy, vì điều tôi ti và điều Cháu muốn tôi làm là tha thứ. Anh được tha thứ!”

Ân sủng và sự tha thứ. Đây là điểm nổi bật khiến cho đạo Công Giáo khác với tôn giáo còn lại. Hôm nay, Đức Giêsu tỏ lộ cho chúng ta biết tình yêu và ơn ban của Chúa thật cao cả. Người ấp ủ vào lòng mình, không những người công chỉnh, mà cả “phường vô ơn và quân độc ác”!

Quả thật, chính nhờ tình yêu, chúng ta mới có được sức mạnh để tha thứ và yêu thương những “kẻ thù và người bách hại” mình, điều mà gần như là không thể đối với con người trong thời đại hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa đổ tràn thần khí Chúa vào trái tim chúng con, để chúng con yêu thương và đem bình an đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…