Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên: Chịu phép rửa

Thái Hà (20.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”. (Lc 12,49-53)

“Phép rửa” mà Tin Mừng nói đến hôm nay là chính cái chết của Chúa Giêsu. Người đã dùng cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh để cứu chuộc nhân loại. Qua đó, Chúa Giêsu cũng mời gọi từng người phải sửa đổi con người cũ thành con người mới; nghĩa là chống lại các khuynh hướng xấu của xác thịt, các quyến rũ của ma quỷ trong thế gian. Bên cạnh đó, Chúa còn kêu mời hay loại bỏ lối sống theo tinh thần thế tục – chính là lối sống hưởng thụ, ham mê khoái lạc – để sống đời làm con cái Thiên Chúa.

Mỗi ngày, chúng ta hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu trong đời sống để chúc tụng và cảm tạ tình thương hy sinh của Chúa, nhờ đó chúng ta có sức mạnh và lòng can đảm để chống lại ba thù là ma quỷ, xác thịt, thế gian. Điều này chính là dấu chứng cho thấy sự hy sinh để chứng tỏ lòng trung thành với Chúa ở đời này và đời sau được thông phần vinh quang với Chúa trên Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng mong muốn chúng con nên chứng nhân trong đời sống đức tin và tình yêu. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết yêu thương và hy sinh cho nhau trong lời nói cũngn hư hành động để ngọn lửa đức tin và lòng mến luôn cháy sáng trong gia đình chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.