Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên: Giấy chứng nhận rửa tội

Thái Hà (20.10.2016) – Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! (Luca 12,50)

Image result for bí tích rửa tội - trắng đen
Ảnh minh họa (Google)

Vài năm trước đây, tôi lấy giấy chứng nhận rửa tội của mình khỏi tủ và lồng nó vào một chiếc khung rồi treo lên tường rất trang trọng. Tôi làm điều này nhằm nhắc nhở mình nhớ đến những ngày đầu khi gia nhập  Hội Thánh qua bí tích Rửa Tội. Trong giấy chứng nhận đó ghi nơi tôi sinh, tên họ của cha mẹ tôi, quốc tịch của tôi và một vài dấu chỉ để xác định gia phả tôi. Tôi rất vinh dự khi biết mình mang tên một vị thánh. Khi chịu phép Rửa, tên thánh của mình được xướng lên hòa lẫn với dòng nước thánh dội trên đầu.

Giấy chứng nhận rửa tội không chỉ ghi ngày tháng năm sinh của tôi mà còn ghi ngày tôi được tái sinh một lần nữa qua phép Rửa. Ngày sinh ra lần thứ hai này cho tôi biết rằng tôi đã được gia nhập vào một gia đình Hội Thánh rộng lớn, nơi đó tôi có rất nhiều anh chị em khắp nơi trên thế giới. Giấy chứng nhận rửa tội là tấm giấy thông hành để tôi bước vào Nước Trời. Tôi được nhắc nhở rằng, ngày tôi chịu phép Rửa không chỉ đơn giản là một ngày lễ bình thường cho một đứa trẻ, mà còn là ngày mang lại cho tôi một lối sống mới để trân trọng, suy ngẫm và đổi mới. Chính vì vậy, mỗi năm tôi đều kỷ niệm ngày này.

Lm. James McKarns

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi người chúng con đã được tái sinh nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Xin giúp chúng con biết sống trọn ơn gọi làm con cái Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hiện tại.

Quyết tâm: Thường xuyên ghi dấu thánh giá trên mình để nhắc nhở về Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.