Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên: Lửa bình an

Thái Hà (26.10.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”. (Lc 12,49-53)

Trong Cựu Ước, một trong những mục đích của lửa là để thanh luyện, để làm cho một điều được tốt đẹp hơn.

Đức Giêsu đã đem lửa tình yêu vào thế gian và mong cho lửa ấy cháy lên nơi tâm hồn mỗi người. Chúa “ném lửa” tình yêu để đẩy lui sự chia rẽ, xua tan hận thù, thiêu đốt sự giả dối, xua trừ bóng tối tội lỗi và đem bình an đến cho nhân loại.

Bình an của Thiên Chúa không theo kiểu trần gian, mà là một loại bình an mà người ta phải cố gắng chiến đấu để đạt được. Đó là sự chiến đấu trong gian truân thử thách, chiến đấu với những quyền lực đen tối, sai lạc và tội lỗi, chiến đấu với chính những yếu đuối trong đời sống của mình.

Để có thể chuyển trao ngọn lửa bình an cho tha nhân, mỗi người chúng ta trước hết cần chấp nhận thay đổi nếp nghĩ, hành động và lối sống của mình sao cho phù hợp với Tin Mừng. Bình an chỉ có khi ta lựa chọn sự thiện và ở trong ánh sáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho trái tim mỗi người chúng con luôn bừng cháy ngọn lửa tình yêu Chúa, để chúng con can đảm dấn thân trở thành sứ giả đem bình an đến cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…