Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên: Ông này là ai

Thái Hà (22.09.2022) – Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người. (Lc 9,7-9)

Trong Kinh Thánh, chúng ta luôn thấy mọi người được biến đổi khi gặp Chúa. Từ các tông đồ như Phêrô, Matthêu, Phaolô… cho đến những người tội lỗi, bệnh tật như người phụ nữ bên bờ giếng Giacóp, người phụ nữ bị bắt quả tang ngoài tình, mười người phong cùi, anh mù Batimê… Nhưng vẫn có những người không thay đổi khi gặp Chúa Giêsu như các Pharisêu và Hêrôđê mà bài Tin Mừng hôm nay đề cập.

Thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa giêsu trở thành hihện tượng lúc bấy giờ. Mọi người đều bàn tán về những việc lạ Người đã làm. Hêrôđê nghe biết tất cả những việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân. Ông tìm cách gặp Người. Đây chính là cơ hội của ông, nếu ông là người phục thiện thì đáng lẽ ông đã được biến đổi. Thực tế thì ông đã được gặp Chúa trong hoàn cảnh của cuộc khổ nạn của Chúa và ông không nhận ra Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Ông đã hiểu sai về Người. Ông không được biến đổi sau khi gặp Người.

Chúng ta có nhận ra Chúa trong mỗi người chúng ta gặp gỡ không? Hay chúng ta cũng như vua Hêrôđê, bỏ lỡ cơ hội nhận ra Chúa khi có cơ hội gặp Người?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết ý thức về sự gặp gỡ Chúa trong mỗi anh em mà chúng con tiếp xúc. Xin đừng để chúng con bỏ lỡ cơ hội gặp Chúa, khi Chúa đến viếng thăm chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.