Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên: Cha trên trời là Đấng Tốt Lành

Thái Hà (12.10.2023) – Đức Giêsu nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. (Lc 11,5-13)

Tiếp nối tinh thần của Kinh Lạy Cha mà chúng ta được nghe trước đó, câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta kiên tâm trong lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện cùng Chúa.

Thế nhưng trong cuộc sống, nhiều tín hứu còn mang ánh nhìn bi quan, thậm chí lung lay niềm tin khi cầu xin mà không được như ý. Họ không biết rằng có thể lời cầu nguyện của họ chưa đẹp lòng Chúa, hoặc có thể Chúa đã định liệu những điều tốt đẹp hơn cho họ.

Những lúc chúng ta xin ơn này hay ơn khác mà không được như lòng sở nguyện, chúng ta nên tin tưởng rằng Thiên Chúa không mở cửa ngay khi chúng ta gõ, nhưng Người sẽ mở cửa vào lúc thích hợp hoặc bằng những cách thức quan phòng khác. Người không cho chúng ta thấy ngay những gì chúng ta tìm, nhưng chắc chắn sẽ cho thấy điều gì có ích cho chúng ta, vì chưng Người là Cha nhân hậu và tốt lành, chúng ta hãy chạy đến thổ lộ tâm tư với Chúa là Cha nhân lành với một niềm tin tưởng phó thác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kiên trì trung thành và phó thác mọi sự cho Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…