Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên: Tín thác và kiên trì trong cầu nguyện

Thái Hà (08.10.2020) – Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11,5-13)

Khi thấy người con trai của mình là Augustinô gia nhập bè rối Manikê và chống lại Giáo Hội, thánh nữ Monica đã rất đau khổ. Thế nhưng, tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của Thiên Chúa, ngài đã kiên trì cầu nguyện cho người con trai của mình trong suốt nhiều năm liền. Cuối cùng, Augustinô ăn năn hối cải và quay trở về cùng Thiên Chúa.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến thái độ cần phải có khi cầu nguyện, đó là: tín thác và kiên trì. Thiên Chúa, Đấng giàu tình thương, sẽ không bao giờ làm ngơ trước những lời cầu xin của chúng ta; như một người Cha tốt lành, Thiên Chúa luôn rộng ban những gì chúng ta cầu xin.

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở cho”. Tin tưởng vào lời Đức Giêsu, chúng ta hãy luôn biết cậy trông và cầu nguyện không ngừng. Thiên Chúa, là Đấng nhân lành, hằng quan tâm đến cuộc sống của con người, chính Người sẽ lắng nghe và ban mọi ơn lành cần thiết cho đời sống chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa biết bao lo toan bộn bề của cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết sống thân tình với Chúa và luôn ý thức rằng hạnh phúc của chúng con là được ở kề bên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…