Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên: Gương mù

Thái Hà (19.10.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói, khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất dấu chìa khóa của sự hiểu biết: Các người đã không vào, mà những người muốn vào, các người lại ngăn cản”. (Lc 11,47-54)

Ảnh minh họa (Google)

Một quan chức thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo nói: “mỗi cán bộ hãy là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Khi đã trở thành một tấm gương “mù” thì không thể làm lãnh đạo được”.

vào thời Đức Giêsu, các nhà thông luật là những người được đào tạo và nắm “chìa khóa hiểu biết” luật Chúa, để giải thích cho dân, hướng dẫn dân tuân giữ và đi đúng huấn lệnh của Chúa. Thế nhưng, thay vì giải thích và hướng dẫn, họ đã bắt người ta phục vụ và làm nô lệ lề luật. Hơn nữa, qua lối sống ưa hình thức bề ngoài, họ đã làm gương mù khiến người ta xa lìa Chúa hơn.

Vì thế, Đức Giêsu đã chỉ trích thái độ của những người thông luật và dạy cho chúng ta tinh thần mới của lề luật: Luật làm ra vì con người, chứ không phải con người lệ thuộc vào luật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con dẫn dắt được nhiều người về với Chúa bằng đời sống nhân đức sáng ngời của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.