Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến

Thái Hà (27.10.2022) – Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: ‘Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem’.

“Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Lc 13,31-35)

Khi được người biệt phái cho biết Hêrôđê đang đe dọa, Chúa Giêsu vẫn bình tĩnh và miệt mài với công việc bổn phận “Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai”. Điều đó chứng tỏ Chúa Giêsu đã đặt ý Chúa Cha trên ý riêng mình, đặt việc bổn phận trên an toàn bản thân mình, và sức mạnh tinh thần trách nhiệm trên chính mạng sống mình. Sống giữa bầu khí bị đe dọa mạng sống do đố kị của giới lãnh đạo Do Thái và sự ganh tị của Hêrôđê, Đức Giêsu vẫn tiếp tục sứ mạng cứu thế giới của Người bằng những công việc trừ quỷ, chữa bệnh và rao giảng. Là người Kitô hữu tin vào Đức Giêsu, chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu, dù sống trong hoàn cảnh nào, lúc khó khăn hay lúc thuận tiện đều phải ra công làm việc cho phần rỗi của mình và tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng lòng tin, cậy, mến trong tâm hồn chúng con để mỗi ngày sống chúng con dám tuyên xưng danh Chúa bằng chính đời sống yêu thương chân thành, và phó thác mọi sự trong tay Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.