Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên: Đón nhận

Thái Hà (31.10.2019) – Có mấy người Pharisêu đến thưa với Đức Giêsu rằng: “xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!”. (Lc 13,31-35)

“xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!”

Mẹ Têrêsa Calcutta nói với các nữ tu của mẹ: “Cách tốt nhất để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và tha nhân là đón nhận mọi người cách vui vẻ. Chúng ta hãy yêu như Chúa yêu, phục vụ như Chúa phục vụ và làm như Chúa đã làm”.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu tỏ ra bình thản trước việc vua Hêrôđê đang tìm cách sát hại Người. Người bình thản như thế vì Người luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Chúa Cha. Dù đối mặt với cái chết, Người vẫn luôn chu toàn bổn phận của người làm con, bởi vì cả cuộc đời Người là tiếng xin vâng đối với thánh ý Cha.

Là Kitô hữu, chúng ta đã đón nhận thánh ý Chúa như thế nào khi đối diện với những khó khăn, vất vả và đau khổ? Chúng ta đã làm gì để rao giảng Nước Trời cho những người xung quanh?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng vào tình thương Chúa và biết đón nhận những khó khăn trên hành trình theo Chúa. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.