Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên: Lòng can đảm

Thái Hà (29.10.2020) – Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đã những kẻ được sai đến cùng ngươi! (Lc 13,31-35)

Lan là một giáo lý viên đoan trang, hiền lành và sâu sắc nhưng cô thường bị chúng bạn nói là “sến súa, hai lúa, già trước tuổi, chẳng biết gì đến sự đời…”

Quả vậy, thế giới hôm nay thường gạt đi những người có cung cách sống khác mình. Đó cũng là câu chuyện của thời Chúa Giêsu, Nhưng người đã không hề sợ hãi mà còn thẳng thắn vạch trần bộ mặt ranh mãnh, xảo quyệt, không chỉ của nhà vua mà còn cả những người Pharisêu giả hình.

Trong cuộc sống, đã bao lần ta luồn cúi, khúm núm trước quyền lực của đồng tiền và vinh hoa thế tục, để rồi, ra đánh mất chính mình, không còn dám can đảm lên tiếng bênh vực cho sự thật, công lý, và bỏ mặt anh em đồng loại khi họ đau khổ hay oan sai? Đức Giêsu không vì sợ hãi hay oan sai? Đức Giêsu không vì sợ hãi quyền lực thế tục mà bỏ mặc con người, không vì sợ lời hăm dọa mà trì hoãn sứ vụ yêu thương của mình. Chúng ta đừng tự gây nên những chướng ngại ngăn cản ý Chúa hoạt động nơi mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có Chúa thực sự trong tâm hồn, để chúng con dám dấn thân trọn vẹn cho sứ vụ mang Chúa đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mưng hằng ngày,
Chấm nối chấm…