Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên: Dấu chỉ Nước Trời

Thái Hà (15.11.2019) –  Triều đại Thiên Chúa đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói “ở đây này!” hay ‘ở kia kia!’, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông . (Lc 17,26-37)

(ảnh internet)

Theo lịch của Người Mây, năm 2012 là ngày tận thế. Dựa theo truyền thuyết này, người ta đã dựng một bộ phim mô tả những biến cố động đất, sóng thần, làm thay đổi toàn bộ bề mặt trái đất, và hủy diệt con người.

Dân Do Thái từ bao đời vẫn mong ngóng ngày Chúa đến, và họ muốn biết khi nào, hay những dấu chỉ nào cho biết ngày đó gần đến. Nhưng Đức Giêsu lại cho họ biết: Với sự xuất hiện của Người thì Nước Thiên Chúa đã đến. Triều đại ấy sẽ dần dần đến trong tâm hồn mỗi người chứ không phải là những dấu chỉ bên ngoài như điều có thể quan sát được. “Triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông”. “Ở giữa” có nghĩa là ngay trong lòng mỗi người. Cho nên muốn xây dựng Nước Chúa thì phải xây dựng ngay trong lòng mình. “Ở giữa” cũng có nghĩa hiện diện trong mối tương quan con người, là tinh thần phục vụ đối với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết rằng Nước Trời đang ở giữa chúng con. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.