Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên: Nước Thiên Chúa hiện diện

Thái Hà (16.11.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. (Lc 17,20-25)

Ảnh minh họa (Google)

Hiến chế ánh sáng muôn dân – Lumen Gentium, số 3 dạy: “Để chu toàn thánh ý Chúa Cha, Đức Kitô đã khai nguyên Nước Trời nơi trần gian”.

Đức Giêsu khẳng định triều đại Thiên Chúa không phải là một thực tại hữu hình, có thể quan sát được. Thay vì xác định nơi chốn và thời gian, Người cho biết: Nước Trời đang hiện diện ngày trên trần gian này rồi, như lời Người đã khẳng định: “Nước Thiên Chúa ở giữa anh em”.

Nước Trời đang hiện diện ngay giữa lòng nhân loại, trong lòng chúng ta. Quả thế, Đức Giêsu đã đến và hiện diện nơi những biến cố xảy ra trong cuộc đời ta. Mọi biến cố, dù tươi sáng hay đen tối, đều là những dấu chỉ cho biết Chúa đang ở với chúng ta. Vì thế, chúng ta phải sống xứng đáng là con cái Chúa và nỗ lực mở mang, xây dựng Nước Trời qua lối sống yêu thương, phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Nước Trời đang hiện diện ngay trong cuộc sống hiện tại này, ngõ hầu chúng con sống xứng đáng là con cái Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.