Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên: Bình an

Thái Hà (19.11.2020) – Đức Giêsu than khóc thành Giêrusalem: “Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-44)

Để nói lên thiện chí hòa bình giữa Argentina và Chilê, năm 1900, Argentina đã gom khí giới, đúc tượng Chúa Giêsu. Bức tượng được đưa lên dãy núi Andes là nơi đã xảy ra cuộc xung đột giữa hai quốc gia. Dưới bệ tượng có dòng chữ: “Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một”.

Đức Giêsu khóc thương Giêrusalem, bởi thành đã không nhận ra Chúa là ơn bình an. Đức Giêsu khóc thương thành, Người cũng khóc thương những người Do Thái đương thời. Họ không nhận ra Thiên Chúa đang biểu lộ tình thương giữa họ.

Ngày nay, chúng ta chạy theo những thứ bình an giả tạo, mà quên tìm kiếm bình an đích thực; chúng ta chối bỏ Thiên Chúa và đặt của cải, danh vòng làm mục đích cuộc đơi. Khi đó, chúng ta cảm thấy bất an. Ngược lại, chỉ khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa và bước đi trong ánh sáng của Người, chúng ta mới có bình an đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đừng mải mê kiếm tìm những thứ chóng qua tạm bợ ở đời này; nhưng xin dẫn đưa chúng con đến nguồn bình an đích thực là chính Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…