Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên: Đứng thẳng

Thái Hà (26.11.2020) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”. (Lc 21,20-28)

Một thanh niên thưa với một vị linh mục: “Con phải làm gì sau khi con sa ngã?” Vị linh mục trả lời: “Con phải làm gì sau khi con sa ngã?” Vị linh mục trả lời: “Con hãy trỗi dậy và đứng lên”. “Thưa cha, con đã từng trỗi dậy, nhưng con lại sa ngã”. Linh mục nói: “Mỗi lần ngã xuống, con hãy cố gắng đứng dậy ngay. Cho đến khi chết, con cứ trỗi dậy và đứng thẳng lên”.

Tư thế “đứng thẳng”, đối với người Do Thái, là tư thế của sự tỉnh thức, sẵn sàng đón Chúa đến. Đức Giêsu đã cho chúng ta biết trước khi Người đến trong vinh quang sẽ có nhiều điềm thiên dấu lạ khủng khiếp xuất hiện trên trời và dưới đẩt. Những biến cố này sẽ làm người ta hoảng sợ. Tuy nhiên, là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta không được run sợ trước những biến cố đó. Chúng ta phải đứng thẳng và hiên ngang vượt qua mọi sự để sẵn sàng đón Chúa đến.

Vì vậy, có thể nói rằng, những người đang “đứng thẳng và ngẩng đầu” là những người đang sống trong tâm tình tin yêu phó thác, luôn hướng lòng về Trời, nơi Đức Giêsu đang ngự bên hữu Thiên chúa Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, với phận người yếu đuối, chúng con chỉ đứng vững trong mọi biến cố của cuộc đời khi có Chúa ở cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…