Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh: Hãy theo Thầy

Thái Hà (29.05.2020) – Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy”. (Ga 21,15-19)

(ảnh internet)

Cha Paul Maheu, nhà thừa sai người Pháp, đã rời quê hương thân yêu, đến Việt Nam và sáng lập trai phong Quy Hòa. Cha dấn thân phục vụ người cùi, săn sóc và chăm lo cho họ cả về thể lý lẫn tinh thần. Cha đã chọn cho mình lối sống phục vụ để bước theo Thầy Giêsu. Vì phục vụ người phong, cha đã bị nhiễm bệnh và an nghỉ giữa họ. Nhiều người phong đã tin theo Chúa vì cảm phục tấm lòng và gương sống của Cha Paul Maheu.

Theo Thầy là hành động đáp lại lời mời gọi của người môn đệ. Hành động này không chỉ đơn thuần là một lựa chọn mà còn đòi hỏi sự dấn thân quyết liệt. Bởi lẽ, nếu chỉ đơn thuần là một lựa chọn, thì người môn đệ Chúa dễ chùn bước hay bỏ cuộc. Nhưng khi hành động lựa chọn mà có sự dấn thân quyết liệt, thì người môn đệ sẽ trở nên kiên định trong mọi hoàn cảnh, dù có phải chết với Thầy cũng chẳng từ nan.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con tinh thần dấn thân phục vụ Chúa nơi những người đau khổ bệnh tật, những người lầm than khốn khó, để họ nhận ra Chúa vẫn luôn nâng đỡ an ủi họ trong cảnh khốn cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.