Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh: Không nhìn, không thấy

Thái Hà (26.04.2019) – Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó”. (Ga 21,1-14)

Ảnh minh họa (Google)

Con người cùng chung sống trong một gia đình hay một cộng đoàn, cách nào đó, chúng ta là anh em với nhau. Thế nhưng chiến tranh vẫn xảy ra trong một cộng đồng, thù nghịch vẫn tồn tại trong một cộng đoàn, và sự chia rẽ vẫn hoành hành trong gia đình. Lý do là vì con người không nhận ra nhau là anh em.

Đức Giêsu đến với các môn đệ vào lúc ban ngày, thế mà chỉ mình ông Gioan nhận ra Chúa, còn các môn đệ khác thì không. Các ông không nhìn hay các ông quá bận rộn với những công việc chài lưới. Phải chăng thuyền về không sau một đêm vất vả, đã khiến cho các ông không muốn nhìn, không buồn quan tâm đến những gì xung quanh. Tại sao chỉ mình Gioan nhận ra Chúa?

Cũng vậy, đôi khi chỉ vì công việc mà chúng ta bỏ quên trách nhiệm của mình là một người cha, một người mẹ đối với con cái. Đôi khi vì tiền của vật chất mà chúng ta bỏ quên Chúa, không buồn quan tâm đến đọc kinh, tham dự Thánh Lễ. Hoặc, nhiều lúc vì lợi ích cá nhân, chúng ta làm ngơ khi tha nhân cần được giúp đỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người anh em.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.