Thứ Sáu Lễ Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam_Lễ Trọng: Sự từ bỏ

Thái Hà (24.11.2024) – Đức Giêsu nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình vì tôi, tihf sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 17,11b-19)

Môn đệ là người theo sát Chúa Giêsu, đón nhận và thi hành giáo huấn của Người. Do đó, việc trở thành môn đề đòi hỏi một sự hoán cải, khiêm nhường từ bỏ những dự định của mình mà phó thác cho thánh ý Chúa.

Từ bỏ chính mình trong từng hoàn cảnh khác nhau có những nét khác biệt. Đối với cha mẹ, điều đó có nghĩa là dừng tìm kiếm mong muốn của mình để quan tâm chăm lo cho con cái hết mực. Đối với đôi phối ngẫu, điều đó có nghĩa là hết lòng yêu thương và giúp đỡ bạn đời của mình. Đối với  những người xung quanh, đó là sẵn sàng thi hành đức bác ái.

Các thánh từ đạo đã sẵn sàng từ bỏ ý định riêng, luôn tìm kiếm thánh ý Chúa, để cho Người dẫn dắt. và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin. Đó là sự quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa để có thể nhận được hạnh phúc đời đời làm gia nghiệp. Các ngài là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trên hành trình nên thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con dõi vết chân Ngài và sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng mọi lúc mọi nơi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…