Thứ Sáu Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời: Cầu nguyện cho các linh hồn

Thái Hà (02.11.2018) – Cô Mácta nói với Đức Giêsu: “Con biết bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”. (Ga 6,37-40)

Cầu nguyện cho các linh hồn (Ảnh Google)

Vào thời Trung cổ, người chết thường được mai táng xung quanh nhà thờ, vì người ta tin rằng khi dân chúng tập họp cử hành Thánh Lễ, người chết này sẽ lập thành vòng ngoài bao quanh những người tham dự để cùng hiêp dâng Thánh Lễ.

Khi họp nhau quanh bàn thờ, chúng ta được quy tụ về bên Chúa Phục sinh. Chúa Kitô Phục sinh nối kết toàn thể nhân loại và mang đến cho con người niềm hy vọng sống lại. Vì thế, nhà thời không chỉ là nơi chúng ta gặp gỡ tha nhân, những người còn đang sống; mà là nơi chúng ta gặp gỡ các thánh và các linh hồn.

Dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn là một cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý vì  chúng ta tin rằng mọi người sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Các linh hồn có thể là anh chị em của chúng ta. Điều này thể hiện mầu nhiệm các thành cùng thông công trong đức tin của Hội thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết năng nhớ đến và cầu nguyện cho các linh hồn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.