Thứ Sáu Lễ Danh Thánh Chúa Giêsu: Chứng nhân cho Chúa

Thái Hà (03.01.2019) –  Ông Gioan làm chứng: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. (Ga 1,29-34)

(ảnh internet)

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI nhắn nhủ về việc loan báo Tin Mừng rằng: “Con người thời nay tin vào chứng nhân hơn các thày dạy, và nếu họ có tin vào các thày dạy là vì các thày dạy ấy đã là chứng nhân”.

Ông Gioan làm chứng rằng: Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng phải đến thế gian. Lời chứng của ông là chân thật, bởi vì chính mắt ông nhìn thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33). Ông đã thấy, đã tin và đã làm chứng.

Mỗi Kitô hữu là một ngôn sứ được mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng cho tha nhân. Lối sống công bình và yêu thương là lời chứng khả tín nhất để mọi người đến gặp Chúa. Lối sống ấy là hoa trái của một niềm xác tín Thiên Chúa đang hiện diện, đang ở với chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con, xin mở mắt để chúng con nhìn thấy Chúa đang ở với chúng con mọi nơi, mọi lúc, nhờ đó, đời sống chúng con nên như muối, như ánh sáng cho trần gian. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.