Thứ Sáu Lễ Kính Chúa Hiển Dung: Nghe lời Người

Thái Hà (06.08.2021) – “Đây là con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. (Mc 9,2-10)

Trong Tân Ước, tiếng Chúa Cha vọng xuống từ trời chỉ có ba lần: Lúc Đức Giêsu chịu phép rửa (Mt 3,17), lúc Người xin cho Danh Chúa Cha được tôn vinh (Ga 12,28), và lúc Đức Giêsu biến hình trên núi như trong Tin Mừng hôm nay (Mc 9,7).

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Lời của Chúa Cha một lần nữa xác định thiên tính của Đức Giêsu. Người là Thiên Chúa, Đấng đã xuất phát từ cung lòng Chúa Cha. Vì là Thiên Chúa và đến từ Chúa Cha nên lời của Đức Giêsu nói là lời chân thật, lời đem lại sự sống đời đời. Vâng nghe lời Đức Giêsu là con đường chắc chắn dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha, là nguồn mạch của sự sống đời đời cho những ai tin tưởng vào Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa biết bao lời mời mọc quyến rũ con sống chỉ lo đến cuộc đời này, xin cho chúng con biết vâng nghe theo Lời Chúa, là lời đem lại cho chúng con sự sống vĩnh cửu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…