Thứ Sáu Lễ Kính Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ: Gặp gỡ Chúa

Thái Hà (02.02.2024) – Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. (Mt 3,1-4)

Bốn mươi ngày sau Giáng Sinh, chúng ta mừng Thiên Chúa đi vào đền thờ. Đây là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân Người, Đấng sẽ đem những điều mới mẻ cho nhân loại đang đợi mong.

Việc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với dân khởi đi từ đền thờ Giêrusalem. Đó là việc Giuse và Maria chu toàn điều mà sách Luật viết. Cuộc gặp gỡ đạt đỉnh cao khi ông Sêmiôn cất lời: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ”. Nhìn thấy hài nhi Giêsu là nhìn thấy ơn cứu độ, vinh quang của Israel. Có lẽ khi thấy ơn cứu độ, vinh quang của Israel. Có lẽ khi thấy ơn cứu độ, vinh quang của Israel. Có lẽ khi thấy ơn cứu độ, Simêôn phải xin điều gì đó. Nhưng không, ông ẵm Hài Nhi trên tay và nói: “Xin để tôi tớ này được an bình ra đi”. Trong cuộc gặp gỡ này, Simêôn đã nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời, là Chúa ở trên tay.

Cuộc gặp gỡ của Simêon với hài nhi Giêsu đã xảy ra hơn hai ngàn năm. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy luôn sống động và mời gọi chúng ta đi gặp gỡ Chúa nơi mỗi người mà chúng ta gặp gỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin cho chúng con để chúng con nhận ra Chúa nơi mỗi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…