Thứ Sáu Lễ Kính Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ: Tuân giữ lề luật

Thái Hà (02.02.2018) – Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”. (Lc 2,22-32)

Ảnh minh họa (Google)

Khi lần hạt Mân côi, chúng ta thường đọc: Suy niệm Năm sự Vui, thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Hôm nay, Đức Giêsu được cha mẹ đem đến đền thờ để thánh hiến cho Thiên Chúa theo như luật Môsê quy định. Đức Giêsu là con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Vì thế, Người không cần phải tuân giữ luật Môsê. Tuy nhiên, Đức Maria và thánh Giuse vẫn mang Người lên đền thời để thực thi lề luật một cách nghiêm túc và kính cẩn.

Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, được tháp nhập vào Hội Thánh và học biết các luật của Chúa và Hội Thánh. Tuy nhiên, nhiều khi vì yếu đuối, chúng ta không nghiêm túc thi hành luật. Chúng ta vẫn còn ăn gian nói dối, vẫn còn bỏ lễ ngày Chúa nhật…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu mến và thực hiện mọi điều Ngài truyền dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.