Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Của Đức Maria_Lễ Trọng: Những giấc mơ

Thái Hà (19.03.2021) – Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. (Mt 1,16.18-21.24a)

Đức Thánh Cha Phanxicô nói về thánh Giuse như sau: “Thánh Giuse là một người thực tế, có trái tim rộng mở. Ngài là người của những giấc mơ, nhưng không phải là người chỉ mơ mộng”.

Giấc mơ là cách thức mà Thiên Chúa đến với thánh Giuse để tỏ cho ngài biết chương trình cứu độ và mời gọi ngài cộng tác. Ta không thấy một chi tiết nào trong Kinh Thánh cho biết thái độ hay lời đáp trả của Thánh Giuse trong giấc mơ, chỉ biết được rằng ngài đã luôn thi hành những gì Thiên Chúa muốn.

Trong cuộc đời, chúng ta cũng được mời gọi thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và Chúng ta chỉ biết được thánh ý Chúa khi chuyên chăm cầu nguyện mọi lúc mọi nơi. Noi gương thánh Giuse, chúng ta hãy xin cho mình được lòng quảng đại và ơn đức tin để dám lên đường và đảm nhận những gì Chúa muốn ta thực hiện, dù có phải gặp hiểm nguy đến dường nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin và ơn trợ lực cho chúng con, để chúng con biết phó thác và trung thành thi hành ý Chúa trong mọi sự. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…