Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Lôrenxô: Đi theo và phục vụ

Thái Hà (10.08.2018) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”. (Ga 12,24-26)

“Ai phục vụ Thầy, Hãy Theo Thầy” (Ảnh Google)

Thánh Lôrenxô phó tế là một trong những vị thánh tử đạo được biết đến nhiều nhất trong Giáo hội, phục vụ người nghèo… cho dù phải chịu thiệt thân.

Đức Giêsu đưa ra chỉ thị cho những người “phục vụ” Chúa: Hãy đi theo Thầy. Người phục vụ Chúa phải bước đi trên con đường Chúa đã đi, đó là con đường yêu thương, tha thứ. Đó cũng là con đường thập giá, chấp nhận hy sinh để được “ở cùng Người” mãi mãi.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng là những người “phục vụ” Chúa Kitô hiện diện nơi anh chị em, nhất là nơi những người nghèo đói, bệnh tật. Chúng ta được mời gọi phục vụ người nghèo với tinh thần bác ái Kitô giáo, vì họ chính là “tài sản của Giáo Hội” như thánh Lôrenxô đã khẳng định.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Xin cho chúng con luôn bước đi trên con đường Chúa đi, để mọi người nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện và ban ơn trợ giúp. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.