Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ: Hoa trái của anh em

Thái Hà (14.05.2021) – Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. (Ga 15,9-17)

“Chúng ta sống để sinh hoa trái cho thiên đàng vĩnh cửu, qua ngôn ngữ của tình yêu, bác ái, tha thứ và niềm vui. Tuy nhiên, tội lỗi, sự dối trá và các tiêu chuẩn của thế gian luôn tìm cách làm cho chúng ta trở nên khô cằn. Nhưng Đức Kitô sẽ giải thoát chúng ta (Đức Phanxicô).

Đức Giêsu đã xuống thế làm người để làm cho thông điệp tình yêu của Người trở nên sống động, và trở thành gương mẫu cho chúng ta nói theo. Người muốn chúng ta đạt tới sự thánh thiện, duy trì sự hiệp nhất yêu thương. Hiệp Nhất với Thiên Chúa Tình yêu và hiệm thông nên một với anh chị em.

Thánh Matthia là người được Chúa chọn để thêm vào số mười một Tông đồ. Ơn gọi của thánh nhân nhắc chúng ta ý thức về ơn gọi của mình. Chính Thiên Chúa đã yêu thương và ban cho chúng ta được làm con cái Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết theo gương thánh Matthia để lại là không ngừng cảm tạ ơn thánh Chúa ban, và hăng say làm chứng cho Tin Mừng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…