Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê: “Đi khắp thế gian rao giảng”

Thái Hà (02.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được chứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, nói được các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ. Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. (Mc 16,15-20)

Truyền giáo là sứ mạng của mỗi Kitô hữu. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng ta. “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Khi ủy thác điều ấy, Chúa Giêsu rất khao khát sự cộng tác của ta vào công cuộc mở mang Nước Chúa. Dẫu cho sự cộng tác ấy rất nhỏ bé nhưng vô cùng cần thiết, để Nước Chúa được hiển trị trong trần gian này.

Ý thức điều ấy, thánh Phanxicô Xaviê mà chúng ta mừng kính hôm nay đã dành trọn đời ngài cho công cuộc truyền giáo. Ngài đã bôn ba khắp nơi để giúp cho nhiều người được nhận biết Chúa. Còn ta thì sao? Liệu ta có khao khát dấn thân trong công cuộc truyền giáo hay không? Ta đang và sẽ làm gì để thực thi công cuộc ấy?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đốt lên ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo trong lòng chúng con. Cùng với ước nguyện ấy, chúng con sẽ nỗ lực thực thi những hy sinh âm thầm để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo ở những vùng xa xôi. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.