Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Philípphê Và Thánh Giacôbê Tông Đồ: Thầy là con đường

Thái Hà (03.05.2019) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. (Ga 14,6-14)

Thánh Philipphê và Giacôbê Tông đồ (ảnh Google)

Bộ Tổng luận Thần học của thánh Tôma Aquinô với các phần được viết theo logic; khởi đi từ Thiên Chúa và trở về cùng Thiên Chúa.

Cuộc đời người tín hữu là một cuộc hành trình, hành trình ấy cũng khởi đi từ Thiên Chúa, và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Ở đó, nếu Người Kitô hữu bước đi trên con đường mang tên Giêsu thì sẽ đến được đích. Nhưng nhiều lúc trong cuộc đời, chúng ta lại chỉ bước đi trên con đường riêng do mình vạch ra.

Năng lực của đức tin được thể hiện khi người tin hành động nhân danh Đức Giêsu và với mục đích vinh danh Thiên Chúa. Khi tin thật Đức Giêsu là con đường dẫn tới Thiên Chúa Cha, là nguồn sự sống, chúng ta sẽ trung tín và kiên trì bước đi đến cùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tín thác và trung thành bước đi với Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.