Thứ Sáu lễ kính Thánh Timôthê và Thánh Titô

CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít! Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Lc 10,1-9

Hôm nay, Đức Giêsu đã sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng như những người thợ gặt trên cánh đồng lúa đã chín vàng. Tuy nhiên, những người thợ gặt này phải dám dối diện với những nguy hiểm “như chiên con đi giữa bầy sói” và phải buông bỏ “bao bị, túi tiền, giày dép,…Hành trang của những thợ gặt này là bình an và loan báo triều đại Thiên Chúa.

Ngày nay, Đức Giêsu vẫn tha thiết mời gọi chúng ta nối tiếp sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống đơn sơ, hoan lạc và bình an. Vậy ngay bây giờ chúng ta đã sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Đức Giêsu chưa? Để sẵn sàng đáp lại tiếng Người, chúng ta cần bình an và kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu để khi ra đi trên cách đồng truyền giáo chúng ta có thể gặt được nhiều bông lúa chín vàng về cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con sẵn sàng đi vào cánh đồng truyền giáo để trở thành những thợ gặt hăng say loan báo cho mọi người về Tin Mừng và ơn bình an của Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…