Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ: Phúc cho ai không thấy mà tin

Thái Hà (03.07.2020) – Ông Tômà thưa với Đức Giêsu rằng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh em tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,24-29)

Tác giả thư tín hữu Hípri viết rằng: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Hr 11,1).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho ta một cuộc biến đổi trong con người của thánh Tôma. Từ một người kém lòng tin, thánh nhân trở nên tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, đến nỗi ngài đã tuyên xưng mạnh mẽ rằng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”.

Đức tin là một hành vi cá nhân, là sự đáp trả tự do của con người đối với sáng kiến của Thiên Chúa, Đấng tự mặc khải chính mình. Do đó, đức tin vừa là một ân ban, vừa là trách nhiệm của con người. Tin và rao giảng đức tin cho những người chưa tin là bổn phận của mọi Kitô hữu. Thánh Tôma tông đồ là gương mẫu cho hết tháy chúng ta về sự biến đổi trong đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào quyền năng và tình thuơng của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.