Thứ Sáu Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ: Thiên thần hộ thủ

Thái Hà (02.10.2020) – Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy. (Mt 18,1-5.10)

Từ đầu thế kỷ XX, quan niệm Kitô giáo về các Thiên Thần gặp khủng hoảng trầm trọng bởi nhiều tư tưởng chống đối, cho rằng đó chỉ là bịa đặt của óc tưởng tượng. Tuy nhiên, Giáo Hội, trước sau như một, vẫn tuyên tín về sự hiện hữu của các Thiên Thần là một chân lý đức tin, mà Đức Giêsu đã mặc khải ở bài Tin Mừng hôm nay. Giáo lý Công Giáo dạy rằng, các Thiên Thần được tạo dựng từ hư vô cùng với thế giới vật chất ngay từ lúc khởi đầu. Các ngài tham dự vào mầu nhiệm Đức Kitô như những sứ giả dọc dài lịch sử cứu độ, từ lúc khởi đầu cho đến khi hoàn tất. Các ngài cũng hiện điện và hoạt động trong đời sống Giáo Hội. Và cuộc đời của mỗi người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời chuyển cầu của các thiên thần. Bởi thế, chúng ta hãy cầu nguyện với các vị mỗi ngày, xin các vị giúp đỡ chúng ta trong mọi vấn đề của cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín rằng mình có một thiên thần bản mệnh luôn ở bên, gìn giữ, dẫn dắt và giúp đỡ trên mọi nẻo đường. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…