Thứ Sáu Lễ Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi: Nỗi lòng người Mẹ

Thái Hà (15.09.2023) – Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Mácđala. (Lc 2,33-35)

Trong thảm cảnh đại dịch Covid-19, chúng ta chứng kiến bao tấm lòng tan nát vì sự mất mát cùng cực: cha lìa con, chồng lìa vợ, ông bà lìa cháu, con mồ côi cha mẹ, bao gia đình phải chia cắt mỗi người một nơi. Thật đáng buồn!

Cuộc đời Đức Maria cũng mang nặng nỗi lòng như thế. Trang Tin Mừng hôm nay miêu tả một quang cảnh sầu thảm với hình ảnh người mẹ sầu khổ đứng dưới chân thập giá ngước nhìn con yêu dấu của mình đang hấp hối. Còn gì đớn đau cho bằng nỗi đau phải chứng kiến người con duy nhất rất mực yêu thương bị người ta hành hạ, và treo lên cây thập giá mà giết đi.

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta cung kính trái tim Mẹ, một trái tim chất chứa nỗi lòng thương yêu. Dù đau khổ trăm chiều, nhưng không bao giờ mẹ đánh mất niềm tin. Trái lại, niềm tin ấy còn xác tin và can trường hơn, vì mẹ biết cậy trông vào Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước những thử thách của cuộc đời, xin cho chúng con biết nương tựa vào Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…