Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Anrê Kim, Phaolô Chung Và Các Bạn Tử Đạo: Vai trò của người phụ nữ

Thái Hà (20.09.2019) – Các bà cùng đi với Đức Giêsu và nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mihf mà giúp đỡ các Ngài. (Lc 8,1-3)

(ảnh internet)

Ngày 24.04.1994, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho bà Gianna Beretta Molla, người đã chấp nhận cái chết khi sinh con, để con bà được sống.

Tin Mừng hôm nay cho thấy cách đối xử của Đức Giêsu đối với phụ nữ, Người lưu tâm đến vai trò của họ. Việc Người chữa lành cho những người phụ nữ là dấu chỉ cho thấy họ đã được tự do, được giải phóng khỏi sức mạnh sự dữ và trở nên bình đẳng trước mặt mọi người. Người đặt cho họ vai trò xứng đáng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Ngày nay, ở nhiều nơi, nhất là trong đời sống gia đình, vài trò của người phụ nữ vẫn bị xem nhẹ, bị coi thường và thiếu công bằng so với sự hy sinh lớn lao của họ. Đức Giêsu đã nêu gương, Người muốn chúng ta biết đặt người phụ nữ vào vị trí xứng đáng với phẩm giá và chứng năng cao quý của họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi người luôn biết yêu thương và tôn trọng phẩm giá của phụ nữ. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.