Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Bernarđô: Giới răn yêu thương

Thái Hà (20.08.2021) – Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và phải yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22,34-40)

Cha Thomas Merton, nhà văn Công giáo người Mỹ, đã nói: “Không yêu thương và nhân từ với kẻ khác, thì tình yêu của chúng ta dành cho Đức Kitô chỉ là tưởng tượng”.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trình bày cho mọi người thấy giới răn quan trọng nhất là “mến Chúa và yêu người”. Chính Người là sợi dây nối kết tình yêu giữa con người với Thiên Chúa và con người với nhau. Sợi dây nối kết đó được thể hiện qua cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Người. Bởi vậy, chỉ trong Đức Giêsu, ta mới có thể yêu thương đến vô cùng. Tình yêu thực sự đối với Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta về với tha nhân.

Thánh Bernarđô là một mẫu gương sáng về điều đó. Thật vậy, ngài nổi tiếng không phải vì tài cao, hay xuất thân từ gia đình quý tộc. Ngài được biết đến là nhờ vào cuộc đời tận tụy lo cho phần rỗi các linh hồn. Ngài đã hết mình dấn thân để phục vụ Nước Trời và chuyển giao ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mến yêu và thi hành Luật Chúa một cách trung thành. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…