Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Bônaventura: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế

Thái Hà (15.07.2022) – Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát! ” Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. – Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Mt 12,1-8)

Con người ngày hôm nay thích tổ chức nhiều lễ nghi hoành tráng, linh đình nhưng họ lại đang dần đánh mất đi tính thiêng thánh và ý nghĩa của những cử hành đó. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở từng người chúng ta “Thiên Chúa muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”. Quả thật, chúng ta đừng quá chú tâm vào nghi lễ bên ngoài mà để tâm hồn sáo rỗng, vì Thiên Chúa muốn nhận lời cầu xin và rộng rãi thi ân cho những tấm lòng chân thành đến với Ngài bằng cả con người, dẫu con người mỏng dòn và yếu đuối chứ không quá các hình thức bên ngoài. Lòng nhân từ là điều mà Thiên Chúa chờ đợi nhất nơi mối người chúng ta và đó là hy lễ nhỏ bé, đơn sơ đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin cho chúng con biết chú trọng đến việc làm bên trong, chứ không qua những hình thức hào nhoáng bên ngoài, để chugns con được Chúa thương ban cho những ơn cần thiết ngõ hầu luôn bình an bước theo Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống