Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Bônifatiô: Chúa thượng

Thái Hà (05.06.2020)  – Chính vua Đavit gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? (Mc 12,35-37)

Thánh Bônifatiô, sống ở thế kỷ VII, đã nhận ra Thiên Chúa quyền uy vượt trội trên hết mọi sự. Vì thế, thánh nhân đã can trường vượt thắng những hoàn cảnh khó khăn, và những con người hung hăng nơi dân tộc Đức để đưa nhiều người trở về với Thiên Chúa.

Đức Giêsu, trong thân phận con người, là con vua Đavít. Người đã không có ý chối bỏ điều này. Tuy nhiên, Người muốn nhấn mạnh một điều. Đó là Người còn cao trọng hơn vua Đavít nhiều. Vì Người là Con Một Thiên Chúa. Người là Chúa thượng, là Vua Cả trời đất.

Đức Giêsu vừa là con người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Vì thế, Người trổi vượt trên tất cả mọi sự. Đó là niềm xác tín của các thánh và cũng là niềm tin của mỗi Kitô hữu chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin tưởng, phó thác mọi sự ch Chúa vì Chúa là Chúa Thượng uy quyền trên hết mọi sự, và chúng con thuộc về Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.