Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Cêcilia: Xây dựng đền thờ tâm hồn

Thái Hà (22.11.2019) –  Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!. (Lc 19,45-48)

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện”

Thánh Phaolô dạy: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ cỉa Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3,16.19). Do đó, chúng ta phải tôn trọng Đền Thờ của Chúa Ba Ngôi là thân xác chúng ta.

Trong câu chuyện Tin Mừng, Chúa Giêsu tỏ thái độ mạnh mẽ khi đuổi các con buôn ra khỏi Đền thờ. Điều này cho thấy ý nghĩa đích thực của Đền thờ: là nơi Thiên Chúa ngự, nơi con người đến để gặp gỡ, cầu nguyện và củng cố đức tin nhằm mục đích tôn vinh Thiên Chúa. Qua đó, Người muốn nói đến đền thờ thân xác. Thân xác Người phải chết, nhưng sau ba ngày Người sống lại hầu vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện.

Thánh nữ Cêcilia đã dùng khả năng ca hát để tuyên xưng đức tin vào Chúa. Thánh nữ đã dùng hết tâm hồn của mình để giúp mọi người có thể cảm nhận được sự yếu thương ngọt ngào của Chúa trong suốt cuộc đời. Ngài trở nên đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết thờ phượng Chúa và xây dựng đền thờ tâm hồn mình. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.